کاربردها

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و همچنین قابلیت ساخت و طراحی دستگاهای مورد نیاز کاربردهای مختلف، نفوذ اینترنت اشیاء در بخش های مختلف افزایش روزافزونی یافته است.  قابلیت‌های زیرساخت اینترنت اشیاء شرکت پارس‌نت آن را قادر میسازد، که گستره بزرگی از کاربردهای اینترنت اشیاء را تحت پوشش خود قرار داده و طیف وسیعی از نیازمندی‌ها را در بازارهای عمودی اینترنت اشیاء پاسخگو باشد. هم اینک از این زیرساخت در نقاط مختلف دنیا در حال خدمت رسانی به کاربردهای متنوعی است که بلوغ این تکنولوژی را اثبات می‌نماید.

خدمات عمومی

 • مدارس
 • دانشگاهها
 • ادارات دولتی
 • بانک

صنعت

 • تولید
 • کشاورزی
 • زنجیره تامین
 • خطوط بسته بندی

شهری

 • زیرساخت
 • مدیریت پسماند
 • مدیریت روشنایی
 • امنیت

انرژی

 • انتقال
 •  توزیع
 • پایش
 • مدیریت نیروگاهی

حمل و نقل

 • خودروهای متصل
 • وسائط نقلیه
 • مسافت های دریایی
 • خط آهن و ایستگاهها

سلامت

 • تناسب اندام
 • اندازه گیری علائم حیاتی
 • تشخیص
 • مراقبت از بیمار

سبک زندگی

 • ابزار پوشیدنی
 • پایش سلامت
 • ردیابی حیوانات
 • وسایل هوشمند

خانه

 • خودکار سازی فرایندها
 • بهبود زندگی
 • مصرف بهینه انرژی
 • مدیریت وسایل خانه