زیرساخت اینترنت اشیاء

تمامی دستگاه ها و اشیای هوشمند به منظور ارسال داده های خود و ارتباط با محیط پیرامون نیازمند بستر و زیرساخت ارتباطی می باشند. این بستر بایستی قابلیت این را داشته باشد تا داده ها را از دستگاهها دریافت کرده و به مقصد مورد نظر ارسال نماید. در بسیاری از موارد خصوصیات بستر ارتباطی قابلیت‌های دستگاهها و همچنین کیفیت ارسال داده ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بسیاری از کاربردهای اینترنت اشیا نیازمند آنند که دستگاهها بتوانند با حداقل توان فعالیت کرده و طول عمر باتری بالایی داشته باشند. همچنین برای آنکه بتوان تعداد بیشتری از دستگاهها (اشیاء) را تحت پوشش قرار داد، نیاز است از بستری استفاده شود که قابلیت دریافت اطلاعات از نقاط در فواصل طولانی را نیز داشته باشد. به همین منظور مفهموم جدیدی از زیرساخت ارتباطی با عنوان LPWAN مورد استفاده قرار میگیرد تا نیازمندی های ذکر شده را مرتفع کرده و بتواند در کاربردهای بسیاری مورد استفاده قرار گیرد.

به همین منظور شرکت پارس نت قصد دارد که با استفاده از تکنولوژی Sigfox، زیرساخت اینترنت اشیا را با پوشش سراسری در کشور پیاده سازی نماید. با استفاده از این تکنولوژی، بخش اعظم از نیازمندی های زیرساختی در اینترنت اشیا مرتفع گشته و همه افراد میتوانند بسته به نیازمندی خود از این زیرساخت استفاده نمایند. این پوشش سراسری مختص منطقه یا شهر خاصی نبوده و همه نقاط کشور که امکان استفاده از اینترنت اشیا در هر بخشی وجود داشته باشد، ایجاد خواهد شد. با برنامه ریزی ها و هماهنگی های صورت گرفته قرار است که بخش اعظم جمعیت شهری کشور را در ماه‌های آتی تحت پوشش قرار داده و در ادامه روند رشد سریعی را در پوشش تمامی نقاط کشور در پیش خواهیم گرفت. طبق پیش بینی‌های انجام شده، پوشش مدنظر در سه فاز و در مناطق مختلف اجرا شده و برای استفاده همگان در دسترس خواهد بود.