اکوسیستم پارس نت

یکی از اهداف شرکت پارس‌نت معرفی قابلیت های بستر ارتباطی خود و ترغیب کاربران مختلف به استفاده از آن است.. استفاده گسترده از این شبکه در بیش از 30 کشور جهان، سبب شکل گیری اکوسیستم بالغی در سطح جهان بر اساس این زیر ساخت ارتباطی شده است. پارس‌نت توسعه این اکو سیستم از طریق ایجاد اکوسیستمی محلی و بومی را سرلوحه فعالیت خود قرارداده است. به همین جهت این شرکت خود را مسئول میداند که شرکتها و افراد ایرانی فعال و مستعد را در زمینه های ذیل که هر یک جزئی از اکوسیستم هستند را تشویق به فعالیت بر اساس استانداردها و تکنولوژی خود نماید :
• طراحی و ساخت حسگرها و دستگاهای متصل به شبکه
• فعالیت در زمینه ایجاد سکوها و برنامه های کاربردی
• ایجاد ابزارهای استخراج و پردازش اطلاعات و تصمیم سازی بر اساس آنها
برای نیل به این هدف حمایت از شرکتهای نو بنیاد مستعد و صاحب ایده‌های خلاقانه بشدت مورد توجه شرکت پارس‌نت است.