برگزاری نشست تخصصی شرکت پارس نت با شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی

نشست تخصصی با موضوع بررسی زمینه های همکاری و امکان سنجی سرمایه گذاری پارس نت در تاسیسات آب و فاضلاب شهرهای استان در محل شرکت پارس نت برگزار شد.
این نشست با حضور مهندس جعفرآبادی مدیرعامل شرکت پارس نت ، تعدادی از مدیران و کارشناسان این شرکت و مهندس ساقی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی به همراه چند تن از معاونین و مدیران آن برگزارشد.

مهندس سعید وحدانی مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت این شرکت گفت: این نشست به منظور بررسی و امکان سنجی سرمایه گذاری شرکت پارس نت در تاسیسات آب و فاضلاب شهرهای استان در زمینه های مکانیزه شدن قرائت کنتورهای مشترکین آب و فاضلاب به وسیله کنتورهای هوشمند روی بستر اینترنت اشیاء ، کنترل از راه دور منابع و مخازن آب ، بررسی امکان تعبیه تاسیسات و تجهیزات کنترلی روی شبکه توزیع آب با هدف کاهش هدررفت آب، تعدیل و مدیریت فشار بهینه آب در راستای کاهش اتفاقات شبکه توزیع و افزایش رضایت مندی شهروندان روی بستر اینترنت اشیا برگزار شد.

وی اظهارکرد: حذف مراجعه حضوری قاریان کنتور به درب منازل مشترکین آب و فاضلاب و قرائت از راه دور کنتورها ، مدیریت مکانیزه تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب و کاهش خطاها و هزینه ها و افزایش سرعت خدمات، کاهش هدررفت آب ،پایش لحظه ای کیفیت آب از نقطه تولید تا مصرف آب و در نهایت افزایش رضایتمندی شهروندان از اهداف پروژه های مورد بررسی خواهد بود.