اسلاید کارگاه های آموزشی پارس نت در نمایشگاه تلکام

با توجه به درخواست علاقمندان و حاضرین در کارگاه های آموزشی اینترنت اشیاء در نمایشگاه بین المللی تلکام، فایل های آموزشی مرتبط با دروس ارائه می گردد.

معرفی اینترنت اشیاء

ماژول های سیگفاکس

شهر هوشمند

ردیابی هوشمند

قرائت هوشمند