آغاز فاز اول ایجاد پوشش ملی

اولین فاز اجرایی ایجاد پوشش شبکه ملی اینترنت اشیاء توسط شرکت پارس نت آغاز گردید. در این مرحله حدود 30 درصد از جمعیت ایران و 12 شهر اصلی کشور تحت پوشش این شبکه قرار خواهند گرفت. شما می توانید محدوده پوشش را از این قسمت مشاهده نمائید. با پیشرفت مراحل اجرایی نقشه نمایش دهنده محدوده پوشش نیز بروز رسانی می گردد.